โซลูชั่นแก้ปัญหาวิกฤติไวรัส COVID-19 ด้วย Work from home solution

ปรึกษาเรา

เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจด้วย Cloud Solution for Business

ให้ oncloud เป็นที่ปรึกษาในการเลือกใช้ Solution ให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

Work Transformation

กลุ่ม Solution ที่ทำให้คุณขับเคลื่อนการทำงานภายในธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

Storage & Data Protection

Solution ที่ทำให้ธุรกิจคุณใช้เทคโนโลยีใหม่ในการจัดเก็บและป้องกันข้อมูลขนาดใหญ่ จากการสูญหาย

Hybrid Cloud

Solution ที่ทำให้ธุรกิจคุณใช้ประโยชน์จาก Cloud Computing เพื่อลดต้นทุนทางด้านระบบ Server

Security

Solution ที่ทำให้ธุรกิจคุณพร้อมรับมือกับการถูกโจมตีทาง Cyber รูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Application Development

Solution สำหรับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในธุรกิจของคุณ ให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

Converged Infrastructure

Solution ที่ทำให้ระบบ Server, Storage อยู่ในรูปแบบใหม่ที่รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ