โซลูชันแบบสมบูรณ์ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ให้ Office 365 มาเป็นเครื่องมือการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

เลือกชุดโปรแกรม Office 365 ที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ชุด Office 365 สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เปรียบเทียบและเลือกจากโซลูชันที่ปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมที่สุด และรับการรักษาความปลอดภัยระดับโลกด้วย Microsoft 365

Office 365 Business Essentials

990 ปี

ราคาช่วงโปรโมชั่นลด 50%

สำหรับใช้งานอีเมล์ออนไลน์เท่านั้น

Office 365 Business

3300 ปี

สำหรับใช้งานโปรแกรม Word, Powerpoint, Excel ติดตั้งลงเครื่องเท่านั้น ไม่มีอีเมล์ออนไลน์

Office 365 Business Premium

3500 ปี

ราคาโปรโมชั่นลด 20%

Features for high-volume multivariate testing, comparative reports, and much more.

  • Create and send invoices in 2 minutes.

    Get Started Now